اطلاع رسانی هیئت

جلسه هفتگی

هیئت الزهرا ( سلام الله علیه )تهران

زمان:

پنج شنیه 30 بهمن ماه ساعت 21

مکان:

تهران/ یاخچی آباد/ 12متری بشارت// کوچه شهید خدابخش

/ 0 نظر / 16 بازدید